'Sents el que sents?'
4r bon hàbit emocional

Pregunta’t què sents? Deixa de banda els “estic bé” o “estic malament” que no aporten informació útil.

En els dos primers bons hàbits, hem parlat de com podem reaccionem les persones davant un estímul o impacte emocional. Parlem sempre d’una resposta personal i individual, que ens afecta a nivell intern. Per tant el primer que hem de tenir incorporat al nostre dia a dia és la identificació de les emocions bàsiques i com aquestes ens afecten o impacten. Aquest conjunt de coneixements en diem competencies intrapersonals.

Un cop tenim aquestes competències ben incorporades cal veure com ho podem expressar, i com aquesta expressió impacta a la comunitat que ens envolta. Aquest conjunt de coneixements es el que en diem competències interpersonals ja que no només ens afecten a nosaltres com a éssers individuals sinó que l’impacte es pot donar a tota la comunitat on vivim.

Les competències interpersonals son aquelles que es centren en la vida, el benestar i la societat que ens envolta com a éssers comunitaris que som. Podem dir que son aquelles habilitats i recursos que ens permeten establir una relació sana i satisfactòria amb el nostre entorn i amb les persones que en formen part.

L’empatia ens ajuda a acostar-nos a l’altre,  i a la vegada a posar-nos a les seves “sabates”. Connectar des del respecte i amb la voluntat d’oferir un espai de confort i ajuda.

Poder establir relacions empàtiques facilitarà una millor entesa i una sensació de recull, a la vegada que el resultat esdevindrà satisfactori per a totes les parts.

Un altre aspecte molt relacionat amb la empatia i amb els beneficis d’establir relacions empatiques amb el nostre entorn més proper és la resiliència.

La resiliència és la capacitat que tenim, o què podem aprendre, les persones per a superar aquelles situacions o circumstàncies traumàtiques.

Si el nostre entorn es un entorn empàtic, on les relacions que ens envolten son majoritàriament sanes ens serà molt més fàcil poder desenvolupar aquesta capacitat resilient a la hora de fer front a aquelles situacions difícils i a la vegada  prendre consciència d’allò que ens afecta negativament i poder actuar de manera preventiva evitant, en la mesura que sigui, possible que la situació dificil esdevingui traumatica.

 

 

Breda Vila de Benestar

Som un col·lectiu transversal de bredenques i bredencs que des dels nostres respectius àmbits (salut, joventut, educació, entitats, comerç, gent gran, social i política) i alhora com a part de la comunitat, treballem en xarxa per la generació d’una cultura emocional al poble.