Quins aspectes treballem del món de les emocions?

Competències internes:

Consciència emocional

Capacitat de prendre consciència de les pròpies emocions i de les dels altres, incloent l’habilitat de captar el clima emocional d’un determinat context.

Regulació emocional

Capacitat per gestionar les emocions de manera apropiada, tenir consciència de les diferències entre el que sentim, el que pensem i el que fem.

Autonomia emocional

Conjunt de competències relacionades amb l’autogestió interior que ens fan sentir amb recursos propis, valor i seguretat, com l’autoestima, l’automotivació i la responsabilitat.

Competències entre persones:

Competència social
Bons hàbits emocionals per relacionar-nos positivament i saludablement amb les altres persones.
Competències per la vida i el benestar
Bons hàbits per autogenerar-nos benestar emocional i satisfacció vital, i generar climes emocionals positius en les nostres comunitats de referència.

Breda Vila de Benestar

Som un col·lectiu transversal de bredenques i bredencs que des dels nostres respectius àmbits (salut, joventut, educació, entitats, comerç, gent gran, social i política) i alhora com a part de la comunitat, treballem en xarxa per la generació d’una cultura emocional al poble.