Què és la intel·ligència emocional?

Competències intrapersonals:

Consciència emocional

Capacitat de prendre consciència de les pròpies emocions i de les dels altres, incloent l’habilitat de captar el clima emocional d’un determinat context.

Regulació emocional

Capacitat per gestionar les emocions de manera apropiada, tenir consciència entre el que SENTIM – PENSEM – FEM.

Autonomia emocional

Conjunt de competències relacionades amb l’autogestió interior d’una mateixa que ens fan sentir amb recursos propis, valuoses i segures. Com l’autoestima, l’automotivació i la responsabilitat.

Competències interpersonals:

Competència social
Bons hàbits emocionals per relacionar-nos positivament i saludablement amb les altres persones.
Competències per la vida i el benestar
Bons hàbits per autogenerar-nos benestar emocional i satisfacció vital, i generar climes emocionals positius en les nostres comunitats de referència.

Breda Vila de Benestar

Som un col·lectiu transversal de bredenques i bredencs que des dels nostres respectius àmbits (salut, joventut, educació, entitats, comerç, gent gran, social i política) i alhora com a part de la comunitat, treballem en xarxa per la generació d’una cultura emocional al poble.